Le Patron Privacyverklaring

Le Patron Clothing C.V, gevestigd aan Basisweg 56, 1043AP Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Le Patron, Basisweg 56, 1043AP Amsterdam +31202101415, www.lepatron.cc

KvK-number: 61503797. BTW-nummer: NL854370730B01.
M. van der Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Le Patron Clothing C.V.

Hij is te bereiken via m.vanderveen@lepatron.cc.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Patron Clothing C.V verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Patron Clothing C.V verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

- Le Patron Clothing C.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,                                     

   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le Patron Clothing C.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Patron Clothing C.V deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Le Patron Clothing C.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Patron Clothing C.V gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website

en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Le Patron Clothing C.V

en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens (waarover wij beschikken)

in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van

jouw persoonsgegevens sturen naar info@lepatron.cc.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Patron Clothing C.V neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lepatron.cc

 

(Laatste update Privacyverklaring: maart 2021)